11
Dub

FED

Zkratka FED značí Field Emmision Display, je příbuzná s technologií SED, ale i dnes již zastaralou CRT. Jedná se o typ ploché obrazovky, která využívá katod k ostřelování luminoforové vrsvy elektrony. Rozdíl mezi CRT a FED spočívá v tom, že FED displeje jsou velmi tenké (jako LCD), přitom mají jas CRT obrazovek.

Odkaz: princip fungování technologie FED